't Parcje

locatie:Roermond
type:Stedenbouwkundig plan
jaar:2012-2014
Aan de zuidelijke rand van Roermond ontstaat een woonbuurt met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Het accent ligt op duurzaamheid en groen maar tevens op comfort, veiligheid en gewoon lekker wonen voor verschillende leeftijdsgroepen. Door diverse kavelgroottes en woningtypes in een rustige groene woonbuurt wordt een brede milieu- en energiebewuste doelgroep aangesproken. Het karakter van een duurzame en moderne woonbuurt met een parkachtige groenaanleg resulteert tot de naam van het project:
'T Parcje Roermond.

Het plan kenmerkt zich door een op de zon gerichte verkaveling, een dakenlandschap met energieopwekking, volledige hemelwaterinfiltratie en een natuurlijke vegetatie met de integratie van bestaand groen. De ruimtelijke opbouw van het plangebied wordt gestructureerd door de centrale toegangsweg met volwassen eiken. Daarnaast vormt het reliëf met haar zachte glooiingen een typerend kenmerk voor het gebied. Door middel van de krachtige parkachtige groenstructuur en een eenduidige beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de architectuur wordt de samenhang geborgd.

In opdracht van Wing Group heeft Heusschen*Copier het stedenbouwkundig plan voor 'T Parcje opgesteld en vervolgens de ambities en richtlijnen naar een Beeldkwaliteitsplan doorvertaald. De algemene voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van deze bijzondere en groene woonbuurt zijn in de zomer 2014 opgestart.

www.parcje.nl
 • Afbeelding 't Parcje 1
 • Afbeelding 't Parcje 2
 • Afbeelding 't Parcje 3
 • Afbeelding 't Parcje 4
 • Afbeelding 't Parcje 5
 • Project link