Visie

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak ingrijpend met verstrekkende gevolgen. Om deze in goede banen te leiden is respect voor de plek en samenleving van groot belang. Culturele en natuurlijke invloeden bepalen voor een groot deel de landschappelijke en stedelijke kwaliteiten. Ontwerpen vanuit de context is hierdoor essentieel.

Ontwerpen is echter meer dan het maken van een mooi plaatje. Een opdracht begint bij een kritische analyse van de opgave. Door deze te benaderen vanuit een breder perspectief, waarbij een strategisch gebruik van beleid en politiek vaak van meerwaarde is, ontstaan vernieuwende creatieve oplossingen die niet alledaags zijn maar wel meer draagvlak hebben.

Voor een goed ontwerpproces is communicatie essentieel. De wensen en het ambitieniveau moeten aan het eind van het proces realiseerbaar blijken. Vandaar dat directe communicatie en voortdurend overleg met alle betrokkenen belangrijk zijn voor het verkrijgen van draagvlak, zodat knelpunten omgezet worden tot realiseerbare mogelijkheden en het plan een grote kans maakt tot slagen.

De combinatie van contextueel ontwerpen, creatief denkvermogen, multidisciplinaire aanpak, goede communicatie en vakbekwaamheid zorgt voor vernieuwende, herkenbare, realiseerbare ontwerpen.